Že naslov društva nam pove komu je namenjeno in kdo se v njem združuje. Vendar pa ima vsako društvo tudi svojo zgodovino skozi katero se je spreminjalo  in prilagajalo družbenim  spremembam in potrebam ter željam svojih članov  katerim je namenjeno.

Društvo upokojencev Markovci je interesna, humanitarna, prostovoljna in nestrankarska organizacija, ki deluje že 37 let. V društvu je danes včlanjenih približno 750 upokojencev in upokojenk iz občine Markovci in tudi iz drugih krajev.

Je relativno mlado društvo, kljub temu da v njem združujejo svoje interese najstarejši občani v naši občini. Ustanovljeno je bilo na ustanovnem občnem zboru 18.januarja 1976 v prostorih gasilskega doma v Markovcih. Med ustanovnimi člani so bili: prvi predsednik društva Martin Krajnčič iz Bukovc, prvi izvršni odbor pa so sestavljali Peter Petrovič in Franc Zupanič iz Stojnc, Mihael Kekec in Mirko Gajzer iz Bukovc, Kukovec Jože in Kodrič Leopold iz Nove vasi, Franc Ahačič in Martin Klinc iz Markovc, Bezjak Janez iz Borovc ter Janez Meglič in Franc Visenjak  iz Prvenc. V prvi nadzorni odbor pa so bili izvoljeni Janez Kodrič iz Zabovc, Anton kekec iz Nove vasi in Stanko Zmazek iz Bukovc. Do tega dne so se upokojenci iz območja tedanje krajevne skupnosti Markovci vključevali v društvo upokojencev Spodnje ptujsko polje v Zagojičih. Kaki razlogi, želje in potrebe so bile povod za ustanovitev društva upokojencev v Markovcih vedo le ustanovitelji, je pa danes jasno, da je takratna odločitev bila pravilna, saj je od ustanovnih 105 članov danes v društvu približno 700 članov. 

Prvi predsednik društva Martin Krajnčič iz Bukovc je vodil društvo do leta 1980, z delom je nadaljeval drugi predsednik Anton Kukovec prav tako iz Bukovc do leta 1988, ko je bil za tretjega predsednika izvoljen Franc Prelog iz Sobetinc, leta 1993 pa je za predsednika bil izvoljen Janez Majer iz Bukovc, ki je to delo vestno opravljal do leta 2007, ko so se upokojenci  odločili za novega predsednika Antona Majeriča iz Stojnc.

Gospod Janez Majer pa je gotovo tudi najzaslužnejši član za uspešno pot tega društva. Začel je  leta 1988 kot  gospodar društva in delo opravljal izredno marljivo in predano do leta 1993, ko je bil izvoljen za predsednika. Funkcijo predsednika je opravljal do leta 2007, do svojega 80.rojstnega dne.Tako je za društvo skupaj 19 let žrtvoval veliko svojega časa, energije in nemalo tudi svojih sredstev. Njegova največja zasluga je, da je objekt v Markovcih 42, kjer domuje društvo od svojega nastanka, prišel v last društva, prav tako pa se je trudil tudi za to, da je dom lepo prenovljen, še posebej je g.Majer bil srečen, ko je dom dobil novo streho, ter bil gonilna sila vsega dogajanja v društvu. V znak zahvale je od občine Markovci leta 2005 prejel tudi priznanje Listino občine in leta 2007 ob predaji funkcije  priznanje ZDUS. Težko je najti besede zahvale za tolikšno požrtvovalnost vendar kljub temu , gospod Majer HVALA!

Društvo je danes preoblikovano v skladu z trenutno veljavno zakonodajo, včlanjeno je v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Spodnje podravje s sedežem na Ptuju (PZDU) in v Zvezo društev upokojencev Slovenije  (ZDUS).

Naloge društva so :

  • zadovoljevati čim širše interese upokojenk in upokojencev,
  • ohranjevati in izboljševati kakovost življenja na vseh področjih,
  • aktivno delovati za razvoj celotne družbe,
  • spodbujati druženje in tudi tako premagovati osamljenost

Naloge uresničujemo in izvajamo po posameznih področjih (socialno-zdravstveno področje, športno-rekreativno, področje kulturne ustvarjalne dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, področje izobraževanja in informiranja, področje izletništva, družabnih srečanj in letovanj), kjer se skušamo čimbolj približati vsakemu posamezniku.

Ni statistike o tem kateri vse dogodki, prireditve in dejavnosti so bile organizirane in izvedenev vseh teh letih, zagotovo pa je, da je društvo v vseh teh letih za svoje člane organiziralo nešteto izletov od romarskih do nakupovalnih in  nešteto različnih druženj ob raznih priložnostih.

V zadnjem času pa prihajajo v ospredje bolj organizirane oblike rekreacije in športa. V tem so bili najuspešnejši naši ribiči, ki so dosegli dva zaporedna naslova državnih prvakov (2006, 2007) na državnih športnih igrah upokojencev.

Pričeli smo tudi z igranjem pikada, tako ženska kot moška ekipa, ki se udeleži vsakoletnega regijskega tekmovanja, treningi pa so jim omogočeni v našem rekreacijskem centru z bifejem (bife dela od leta 1981) ki je odprt trikrat tedensko, tam pa naši člani lahko »vržejo« karte, igrajo šah ali pa se le družijo. V lanskem letu (2012) smo postavili tudi prvo viseče (rusko) kegljišče v športnem parku v Novi vasi pri Markovcih in že tudi pričeli z prvimi treningi, tako da upamo da se bomo kmalu lahko pridružili kaki ligi v tej športni disciplini.

Pričeli pa smo tudi z aktivnejšim delom na področju kulturne dejavnosti, saj je v naših vrstah več odličnih pevcev in tudi instrumentalistov, ki lahko z svojimi nastopi polepšajo in obogatijo  naša različna druženja. Tako je nastal Hišni ansambel Društva upokojencev pod vodstvom Franca Panikvarja.

Idej, kako si izboljšati in popestriti kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju je veliko, vendar pa so mnoge žal težko uresničljive, saj so vse povezane z denarjem, vendar pa je to že druga zgodba.

Prvi prapor je društvo razvilo ob svoji 10. obletnici obstoja , to je leta 1986 in je služil vse do 35 letnice društva v letu 2011, ko smo nabavili nov prapor, ki je namenjen  uporabi ob svečanih priložnostih, z njim pa pospremimo tudi vse naše člane na njihovi zadnji poti.

Kljub temu, da je današnja družba upokojence začela nekako potiskati na stranski tir in gledati na nas kot na breme, pa povsod le ni čisto tako. Da ima naše društvo take materialne pogoje za delo kot jih pač ima se moramo zahvaliti tudi naši lokalni skupnosti, torej naši občini Markovci, ki je vedno znala prisluhniti našim željam in nam pomagala pri uresničitvi naših potreb, za kar se g.županu in svetnikom iskreno zahvaljujemo.

Spoštovane upokojenke, upokojenci in tisti, ki boste to kmalu postali, vabim vas, da pridete v naše društvo in aktivno in kreativno soustvarjate  naše programe in aktivnosti ter si tako skupaj polepšamo jesen življenja.

Markovci, 2013
Anton Majerč


 

40 let Društva upokojencev Markovci

V petek 8. aprila 2016 smo se tudi upokojenci in upokojenke, člani DU Markovci zbrali na 40. letnem Zboru članov. 40 let je lahko kratka ali pa dolga doba, kakor za koga. Je pa res, da se je v teh letih ogromno spremenilo – v zadnjih letih žal na slabše.  Tudi način dela in vodenje  društva se je precej spremenil in je postal vedno bolj zahteven v kar pa nas seveda sili vedno spreminjajoča se in vedno bolj nerazumna zakonodaja, ki je tako do upokojencev kot upokojenskih društev še posebej neprijazna in netolerantna. Danes si je že težko predstavljati delo brez računalnika in interneta, saj drugače skoraj ni več možno komunicirata z državo in drugimi institucijami, to pa večini upokojencev povzroča velike težave, oziroma se jih večina s tem sploh ni pripravljena spopasti. Zadnji »udarec« društvom pa so tudi davčne blagajne in upokojencem je težko razložiti kaj to pomeni in da se bo v nekaterih primerih poslovanje moralo spremeniti.

V društvu je danes včlanjenih 709 članov in članic, od tega 262 moških in 447 žensk. Društvo vodi 15 članski upravni odbor z predsednikom.

Kljub neprijaznim časom pa ne mislimo obupati in bomo poiskali načine, da še naprej delujemo in skušamo za naše člane pripraviti čimveč srečanj in druženj, kar je tudi osnovni namen in cilj društva. Žal pa smo v preteklem letu zaradi prenizke udeležbe morali odpovedati dva izleta, uspel je le izlet na Brezje. Družili smo se za Dan žena in na jesenskem pikniku, pa še tu je udeležba v upadu, še manj članov pa se je udeležilo zaključka leta.

Na področju rekreacije je bilo izvedeno kolesarjenje vsak zadnji torek v mesecu od aprila do septembra. Kopanje v Bioterme v Malo nedeljo smo organizirali dvakrat. Manjša skupina naših članic in članov je od 1. do 7. julija letovala v hotelu Delfin v Izoli.

Bili pa smo aktivnejši v nekaterih športnih disciplinah, kjer pa prav tako pogrešamo množičnost.

Kljub temu so nas na področju športa v pokrajinski ligi uspešno zastopali naši ribiči in zasedli 2.mesto. Bili smo tudi organizator DŠI (državnih športnih iger za upokojence) v športnem ribolovu, ki smo jih uspešno izvedli  17. septembra  s pomočjo ŠRD Markovci v Prvencih. Uspešno je bilo to tekmovanje tudi v smislu dosežka naše ekipe ribičev, ki so zasedli odlično 3. mesto, za kar jim še enkrat čestitamo.

Pokrajinskega  tekmovanja v pikadu v Zagojičih sta se udeležili tako ženska kot moška ekipa, obe pa sta se uvrstili približno v sredino tekmovalne lestvice.

Ponovno smo se tudi udeležili tekmovanja PZDU v visečem kegljanju z moško in žensko ekipo, ki je bilo lani v Miklavžu pri Ormožu, naši dosežki v tej disciplini pa so bili seveda primerni našim začetniškim izkušnjam. Prav tako pa smo v visečem kegljanju v preteklem letu začeli sodelovati v ligi PETOVIO. Bili smo tudi organizator zaključnega turnirja lige, ki smo ga izvedli v medgeneracijskem centru v Stojncih, kjer so sedaj tudi zelo dobri pogoji za izvedbo takih tekmovanj.

Odzvali smo se tudi povabilu DU Zavrč, ki je v avgustu v sklopu občinskih prireditev občine Zavrč organiziralo tekmovanje v pikadu za povabljene ženske ekipe.

Delovanje na kulturnem področju nekako zapolnjuje naš Hišni ansambel, katerega člani in članice so resnično zelo aktivni in delavni, saj čez leto izvedejo veliko nastopov v domači občini in tudi izven nje. V soboto, 21. novembra, smo skupaj z našim Hišnim ansamblom organizirali že 4. srečanje ljudskih godcev in pevcev v dvorani v Novi vasi pod naslovom Godemo in pojemo v korantovi deželi. Nastopilo je več zanimivih skupin, dvorana pa je bila polna, tako da je prireditev povsem uspela.

Prav tako pa je naš hišni ansambel z svojimi nastopi polepšal slavnostne trenutke nekaterim našim članom, ki so od zadnjega do letošnjega Občnega zbora praznovali jubilej zlate poroke, ob tej priložnosti pa so jubilantom bile izročene tudi priložnostne plakete. Za vse jubilante nam ni bilo znano, kdaj so praznovali, ker so nekateri to storili v ožjem družinskem krogu, smo pa jim prav tako naknadno izročili priložnostne plakete, vsem, ki so proslavljali visoke jubileje pa še enkrat iskrene  čestitke.

Na področju socialnega varstva je naše društvo že enajsto leto  izvajalo  projekt STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST  ŽIVLJENJA DOMA. Lani so naši prostovoljci opravili 490 obiskov občanov starejših od 69 let, ter z temi obiski vsakemu izmed njih polepšali nekaj trenutkov življenja. S tem smo tudi na tem področju dosegli zastavljene cilje, kar kaže na to, da so naši odborniki, ki so v tem projektu tudi prostovoljci, dobro delali, vi upokojenci pa ste začeli razumeti namene in cilje projekta in ste dobro sodelovali, za kar se vam  kot koordinator tega projekta najlepše zahvaljujem in vas vabim  in prosim k aktivnemu sodelovanju tudi v prihodnje, še posebej pa tiste, ki boste to starostno mejo kmalu prestopili.

Če ostanem še na področju socialnega varstva naših članov in tudi drugih starejših občanov v naši občini lahko na podlagi razpoložljivih informacij povem, da je ta slika pri nas še vedno relativno ugodna, saj nismo zaznali  kakega posebej zaskrbljujočega  primera, ki bi bil potreben posebne obravnave in pomoči (če pa veste za koga, ki bi mu bilo potrebno nujno pomagati pa vas prosimo, da nas o tem obvestite ).

Naši člani in članice so tudi v letu 2015 skoraj vsako sredo imeli možnost merjenja krvnega pritiska, sladkorja in maščob v krvi. Gospa Majda Čokl je zelo pridno in vestno ter profesionalno izvajala te meritve in opažamo, da čedalje več upokojencev in drugih občanov prihaja na preventivne poizvedbe svojega zdravstvenega stanja, ob tem pa so deležni še koristnih nasvetov gospe Majde. Gospa Majda najlepša hvala za doslej opravljeno delo in prosimo za pomoč tudi v naprej.

Kot v prejšnjih letih smo tudi lani pred Božičem obiskali in skromno obdarili naše najstarejše člane, ki so dopolnili 80 let in več, ali pa se iz zdravstvenih razlogov ne morejo več udeleževati naših srečanj in izletov. V tako častitljivih letih je bilo lani 162 naših članov in članic.

Žal pa nas je med obema občnima zboroma za vedno zapustilo 32 naših članov in članic. Od pokojnih članov smo se poslovili z društvenim praporjem in paketom  sveč. Tukaj bi se zahvalil tudi našemu praporščaku g. Janezu Vrtačniku  za vestno in korektno opravljeno delo.

Tudi lani nismo pozabili na našo stanovanjsko poslovno stavbo in namenili nekaj sredstev investicijskemu vzdrževanju.

Tudi naš bife v tej stavbi je v preteklem letu še obratoval, vendar žal na robu rentabilnosti. V letošnjem letu pa je na lastno željo z delom prenehala natakarica Dragica Kristovič, na srečo pa smo dobili zamenjavo in trenutno v bifeju dela Ivanka Fras. Upamo, da boste ta naš prostor namenjen predvsem druženju bolj obiskovali, verjetno pa bomo v poletnem času tudi spremenili obratovalni čas, o čemer pa boste pravočasno obveščeni.

Spoštovane upokojenke in upokojenci! Za vsako našo prireditev ali aktivnost, ki jo organiziramo je potrebno vložiti precej dela in časa predno pride do realizacije, nenazadnje vas za vsak dogodek  morajo obiskati naši odborniki in odbornice, ob tem pa žal ugotavljamo, da je vaša odzivnost in sodelovanje v precejšnjem upadu. Vemo in zavedamo se, da je finančna stiska tako rekoč iz dneva v dan hujša, zato lahko samo upamo, da bodo prišli kaki boljši časi, čeravno še niso na obzorju .

Sramota za državo je, če si upokojenec, ki je 40 let delal in pomagal izgrajevati našo skupnost ne more enkrat na leto privoščiti izleta za 50 €, res zelo žalostno.

Na kraju se zahvaljujem vsem članicam in članom upravnega  in nadzornega odbora za vso opravljeno delo v preteklem letu, tako pri sprejemanju raznih odločitev, kot nato pri njihovi realizaciji. Hvala tudi funkcionarjem PZDU Spodnjega Podravja za  njihovo pomoč in usmerjanje pri našem delu. Hvala tudi občini za pomoč in upamo, da tudi v prihodnje ne bo pozabila na svoje upokojence.

Ker ne vemo kaj bodo prinesle zdravstvena in pokojninska reforma vam želim, da ostanete zdravi in prihajajte na naša srečanja, druženja in rekreativne dogodke, kot je kolesarjenje, kegljanje, pikado ali pa predlagajte še kaj drugega, kar bi vas morebiti zabavalo in osrečevalo saj vsi ti dogodki pozitivno vplivajo na zdravje in počutje.

Vse, ki imate možnost pa vas vabim, da začnete obiskovati tudi našo spletno (internetno) stran, saj bo v bodoče vedno več vsebin v zvezi z delovanjem društva  na tej strani - https://www.dumarkovci.si/

Markovci, 8.april 2016
Anton Majerič